2018/11/21

ASTEBURUKO EKINTZAKTolosan, 2018ko abenduaren 15 ean


KATEGORIA
TALDEA
BEGIRALEA
PARTIDA/EKINTZA
ORDUA

B
E
N
J
A
M
I
N
A
K

SAMANIEGO A

BEÑAT

IRRISTAKA / PATINAJE
10:15
UZTURPE FRONTOIAN


SAMANIEGO B

IRATI

IRRISTAKA / PATINAJE
10:15
UZTURPE FRONTOIAN


SAMANIEGO C

EIDER*

IRRISTAKA / PATINAJE
10:15
UZTURPE FRONTOIANSAMANIEGO D

JONE

IRRISTAKA / PATINAJE
10:15
UZTURPE FRONTOIAN


SAMANIEGO E

IUNE

IRRISTAKA / PATINAJE
10:15
UZTURPE FRONTOIAN


A
L
E
B
I
N
A
K

SAMANIEGO A

LEIRE

IRRISTAKA / PATINAJE
9:15
UZTURPE FRONTOIAN


SAMANIEGO B

PABLO

IRRISTAKA / PATINAJE
9:15
UZTURPE FRONTOIANSAMANIEGO C

ANDER

IRRISTAKA / PATINAJE
9:15
UZTURPE FRONTOIANSAMANIEGO D

IÑIGO

IRRISTAKA / PATINAJE
9:15
UZTURPE FRONTOIAN

2013/09/06

   

 •  Organikoki, bi eskolen arteko batzordea da.
 •  Egitura mixtoa du, hau da, bi ikastetxeetako guraso eta irakasleen ordezkariek osatzen dute.
 •  Ondorioz, bere plangintza ikastetxeetako Urteko Planetan egongo da.

     Bi ikastetxeen artean kirol batzorde bakarra egotearen aldeko arrazoiak:
 •  Ikasleen jatorria ezaguna, jarraipen hobea. Ikasle gehienak Samaniegotik Orixera pasatzen dira eta prozesuari jarraipena ematen diote.  
 • Kirol ekitaldiak, deialdi berean egiten dira gehienetan, eta bi ikastetxeei zuzenduta.
 • Antolakuntza errezagoa (bidaiak, autobusa...)
 • Baliabide eta errekurtso guztien kudeaketa egokia errezten du.
      
KIROL ESKOLAREN HELBURU OROKORRAK

 • Ikasleen integrazioa, bai eskola mailan eta baita eskolen artean ere, harrremanak bultzatuz eta sendotuz.
 • Euskararen normalizazio lanetan eragile aktiboa izatea: hau da, euskararen erabilera kiroletan normalizatzea. 
 • Ikastetxearekiko identifikazioa lortzea, eskolaz kanpoko ekintzen bitartez.
 • Goi-mailako ikasleak kirol ekintzetako monitore edo entrenatzaile lanetan integratzea.
 • Antolatzen diren ekintzetan, kirol-teknika maila hobetzea.
 • Osasun hezkuntza lantzea prebentzio mailan. Bide batez, kirola osasun iturri azaltzea.
 • Zenbait balore indartzea: parte hartzea, lehiakortasuna, kiroltasuna, begirunea...
 


 

ARDURADUNA

ARDURADUNA

HENAR MARTINEZ
TLF  677703239    
kirolmultzoa@samaniego-tolosa.com
Astelehenetik larunbatera 
Mugikorra: 10:00 - 17:30


2018-19 IKASTURTEKO KIROL ESKAINTZA
OFERTA DEPORTIVA PARA EL CURSO 2018-19


5 URTE 1. ETA 2. MAILAK (PREBENJAMIN MAILA) /5 AÑOS -  1ER CURSO - 2º CURSO (Categoría prebenjamín)

KIROLA / DEPORTE
ADINA / EDAD
EGUNAK/ DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA/LUGAR
PATINAIA
PATINAJE
5 urte-1-2. mailak
5 años 1º-2º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
GIMN. ERRITMIKOA
GIMNASIA RÍTMICA
5 urte-1-2. mailak
5 años 1º-2º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
GIMNASIOA
JOLASEN TXOKOA
ZONA DE JUEGOS
1. maila 
1ercurso
ASTELEHENA
LUNES
16:30-17:30
SAMANIEGO
KIROL HASTAPENA
INICIO DEPORTIVO
2. maila
2º curso
ASTELEHENA
LUNES
16:30-17:30
SAMANIEGO
XAKE
AJEDREZ
2. maila
2º curso
ASTEAZKENA
MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO

3. ETA 4. MAILAK (BENJAMIN MAILA) / 3ER Y 4º CURSO (Categoria benjamín)

KIROLA / DEPORTE
ADINA/ EDAD
EGUNAK / DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA7LUGAR
KIROL MULTZO
3.- 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEL.– ASTEAZK.
LUNES-MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO
GIMN. ERRITMIKOA
GIMN. RÍTMICA
3.- 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
GIMNASIOA
ATLETISMOA
ATLETISMO
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEARTEA
MARTES
17:30-18:30
BERAZUBI
PATINAIA
PATINAJE
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
XAKE
AJEDREZ
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEAZKENA
MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO

5. ETA 6. MAILAK (ALEBIN MAILA) / 5º Y 6º CURSO (Categoria alevin)


KIROLA / DEPORTE
ADINA/EDAD
EGUNAK/DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA/LUGAR
KIROL MULTZO
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEAR.–OSTEG.
MARTES-JUEVES
16:30-17:30
SAMANIEGO
ATLETISMOA
ATLETISMO
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEARTEA
MARTES
18:00-19:00
BERAZUBI
PATINAIA
PATINAJE
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
GIMN. ERRITMIKOA
GIMN. RÍTMICA
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
SAMANIEGO