2013/09/06

   

 •  Organikoki, bi eskolen arteko batzordea da.
 •  Egitura mixtoa du, hau da, bi ikastetxeetako guraso eta irakasleen ordezkariek osatzen dute.
 •  Ondorioz, bere plangintza ikastetxeetako Urteko Planetan egongo da.

     Bi ikastetxeen artean kirol batzorde bakarra egotearen aldeko arrazoiak:
 •  Ikasleen jatorria ezaguna, jarraipen hobea. Ikasle gehienak Samaniegotik Orixera pasatzen dira eta prozesuari jarraipena ematen diote.  
 • Kirol ekitaldiak, deialdi berean egiten dira gehienetan, eta bi ikastetxeei zuzenduta.
 • Antolakuntza errezagoa (bidaiak, autobusa...)
 • Baliabide eta errekurtso guztien kudeaketa egokia errezten du.
      
KIROL ESKOLAREN HELBURU OROKORRAK

 • Ikasleen integrazioa, bai eskola mailan eta baita eskolen artean ere, harrremanak bultzatuz eta sendotuz.
 • Euskararen normalizazio lanetan eragile aktiboa izatea: hau da, euskararen erabilera kiroletan normalizatzea. 
 • Ikastetxearekiko identifikazioa lortzea, eskolaz kanpoko ekintzen bitartez.
 • Goi-mailako ikasleak kirol ekintzetako monitore edo entrenatzaile lanetan integratzea.
 • Antolatzen diren ekintzetan, kirol-teknika maila hobetzea.
 • Osasun hezkuntza lantzea prebentzio mailan. Bide batez, kirola osasun iturri azaltzea.
 • Zenbait balore indartzea: parte hartzea, lehiakortasuna, kiroltasuna, begirunea...
 


 

ARDURADUNA

ARDURADUNA

HENAR MARTINEZ
TLF  677703239    
kirolmultzoa@samaniego-tolosa.com
Astelehenetik larunbatera 
Mugikorra: 10:00 - 17:30


2018-19 IKASTURTEKO KIROL ESKAINTZA
OFERTA DEPORTIVA PARA EL CURSO 2018-19


5 URTE 1. ETA 2. MAILAK (PREBENJAMIN MAILA) /5 AÑOS -  1ER CURSO - 2º CURSO (Categoría prebenjamín)

KIROLA / DEPORTE
ADINA / EDAD
EGUNAK/ DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA/LUGAR
PATINAIA
PATINAJE
5 urte-1-2. mailak
5 años 1º-2º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
GIMN. ERRITMIKOA
GIMNASIA RÍTMICA
5 urte-1-2. mailak
5 años 1º-2º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
GIMNASIOA
JOLASEN TXOKOA
ZONA DE JUEGOS
1. maila 
1ercurso
ASTELEHENA
LUNES
16:30-17:30
SAMANIEGO
KIROL HASTAPENA
INICIO DEPORTIVO
2. maila
2º curso
ASTELEHENA
LUNES
16:30-17:30
SAMANIEGO
XAKE
AJEDREZ
2. maila
2º curso
ASTEAZKENA
MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO

3. ETA 4. MAILAK (BENJAMIN MAILA) / 3ER Y 4º CURSO (Categoria benjamín)

KIROLA / DEPORTE
ADINA/ EDAD
EGUNAK / DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA7LUGAR
KIROL MULTZO
3.- 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEL.– ASTEAZK.
LUNES-MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO
GIMN. ERRITMIKOA
GIMN. RÍTMICA
3.- 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
GIMNASIOA
ATLETISMOA
ATLETISMO
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEARTEA
MARTES
17:30-18:30
BERAZUBI
PATINAIA
PATINAJE
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
XAKE
AJEDREZ
3.– 4. mailak
3º- 4º curso
ASTEAZKENA
MIÉRCOLES
16:30-17:30
SAMANIEGO

5. ETA 6. MAILAK (ALEBIN MAILA) / 5º Y 6º CURSO (Categoria alevin)


KIROLA / DEPORTE
ADINA/EDAD
EGUNAK/DÍAS
ORDUA/HORA
LEKUA/LUGAR
KIROL MULTZO
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEAR.–OSTEG.
MARTES-JUEVES
16:30-17:30
SAMANIEGO
ATLETISMOA
ATLETISMO
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEARTEA
MARTES
18:00-19:00
BERAZUBI
PATINAIA
PATINAJE
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
OSTIRALA
VIERNES
16:30-17:30
UZTURPE
GIMN. ERRITMIKOA
GIMN. RÍTMICA
5.- 6. mailak
5º- 6º curso
ASTEARTEA
MARTES
13:30-14:30
SAMANIEGO
GURASO ETA IKUSLEEN JOKABIDEA

Guztien ahaleginak txalotu eta animoak eman.
Errespetuz jokatu, irain eta bronkarik gabe.
Disfruta dezaten utzi, gogoratu jolasten ari direla, ondo pasatzen.
Emaitza ez da garrantzitsuena.
Zure seme-alabarentzako eredu izan behar duzu.
Arbitroa, ikasleak, entrenatzaileak... errespetatu
Indarkeria ezin da inolaz ere justifikatu.
Helburua: joko garbia eta giro jatorra.

 

OHARRAK