2013/09/06

   

  •  Organikoki, bi eskolen arteko batzordea da.
  •  Egitura mixtoa du, hau da, bi ikastetxeetako guraso eta irakasleen ordezkariek osatzen dute.
  •  Ondorioz, bere plangintza ikastetxeetako Urteko Planetan egongo da.

     Bi ikastetxeen artean kirol batzorde bakarra egotearen aldeko arrazoiak:
  •  Ikasleen jatorria ezaguna, jarraipen hobea. Ikasle gehienak Samaniegotik Orixera pasatzen dira eta prozesuari jarraipena ematen diote.  
  • Kirol ekitaldiak, deialdi berean egiten dira gehienetan, eta bi ikastetxeei zuzenduta.
  • Antolakuntza errezagoa (bidaiak, autobusa...)
  • Baliabide eta errekurtso guztien kudeaketa egokia errezten du.